قطعات ماسه ساز

نامتوضیح کوتاه
سندان ماسه سازسندان ماسه‌ ساز به عنوان بغل‌ بند در دستگاه ماسه‌ ساز خرگوشی عمل می‌کند. [مطالعه توضیح کامل]
شفت و فلنج ماسه ساز
شوت خروجی ماسه ساز
شوت میانی ماسه ساز
شوت ورودی ماسه ساز
ضربه گیر ماسه ساز
غلاف شفت ماسه ساز
فلنج ثابت ماسه ساز
فلنج متحرک ماسه ساز
فولی های ماسه ساز
بازویی کوچک و بزرگ ماسه ساز
بلبرینگ ماسه ساز
بوش های ماسه ساز
پیچ و مهره ماسه ساز
پین چکش ماسه ساز
چکش ماسه ساز خرگوشی
دریچه ماسه ساز
روبند روتور ۱۸
روتور ماسه ساز
ستاره ای ماسه ساز
سقفی ۲
سقفی ۳
سندان راک اند متال